banner2
banner1
banner2

Önümimiz

“Homystar” “organiki oba hojalygy, tegelek oba hojalygy” ekiş düşünjesine eýerýär, ekmegi ekologiýa gurşawy bilen birleşdirýär, halkara ösen ekiş düşünjelerini kabul edýär we maksat hökmünde takyk oba hojalygyny alýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Döredildi 2016

  Döredildi

 • Bag bagy 6

  Bag bagy

 • Jemi işgär 810+

  Jemi işgär

 • Bagyň ululygy 8,000,000 ㎡

  Bagyň ululygy

 • Günde miwe üpjünçiligi 500 tonna

  Günde miwe üpjünçiligi

 • Eksport edilen ýurtlar 20+

  Eksport edilen ýurtlar

takmynan111
X
# TEXTLINK #

HoşgeldiňizHomystar

Qualityokary hilli miwelerde jemlenmek

“Guangxi Homystar” miwe senagaty miwe ekmek, miweleri gaýtadan işlemek, miwe eksporty, oba hojalygy tehnologiýasy, sowuk zynjyr logistikasy we täze saklamak we global import we eksporty birleşdirýän häzirki zaman kärhana.“Homystar” miwe senagatynyň Guangxi, Hainan, Şanxi welaýatynda we ş.m. paýlanan birnäçe bag baglary bar, umumy ekiş meýdany 8 million inedördül metrden gowrak, esasan Mandrin apelsin, Imperator Orange, Dragon miwesi, Mango, ýaly ýokary hilli miwelerde jemlenýär. Cantaloupe, Red Fuji Apple, Green üzüm, Gar armut.“Homystar” miwe senagaty halkara derejesinde iň ýokary derejeli miweleri barlamak we häzirki zaman miweleri gaýtadan işlemek merkezine eýedir.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

“Homystar” miwe senagaty halkara derejesinde iň ýokary derejeli miweleri barlamak we häzirki zaman miweleri gaýtadan işlemek merkezine eýedir.

 • Ekiş düşünjesi

  Ekiş düşünjesi

  “Homystar” “organiki oba hojalygy, tegelek oba hojalygy” ekiş düşünjesine eýerýär.
  köpräk oka
 • Mehanizasiýa

  Mehanizasiýa

  Mehanizasiýa arkaly gurnama liniýasyny arassalamak, ýöriteleşdirilen barlag, ýelme we gaplamak amallaryna we ş.m. ýetip biler.
  köpräk oka
 • Sowuk zynjyr logistikasy

  Sowuk zynjyr logistikasy

  Kompaniýada professional sowuk zynjyr logistikasy, ajaýyp täze saklaýyş ulgamy bar.
  köpräk oka
 • Gowy abraý

  Gowy abraý

  Miwe önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Europeewropa bazarlarynda we ş.m. gowy müşderi abraýyny gazandy.
  köpräk oka

Hyzmatdaşlarymyz

 • barofresh
 • zespri
 • miwe
 • tantan
 • LULU
 • Nesto

“Homystar” habarlary

“Homystar” bazara gönükdirilen, tutuş önümçilik üpjünçilik zynjyrynyň we marka ulgamynyň gurluşygyny yzygiderli gowulandyrar we täsirli häzirki zaman tehnologiýa kärhanasyna öwrülmegi maksat edinýär.