takmynan1

Homystar hakda

Biz hakda

ico3

“Guangxi Homystar” miwe senagaty miwe ekmek, miweleri gaýtadan işlemek, miwe eksporty, oba hojalygy tehnologiýasy, sowuk zynjyr logistikasy we täze saklamak we global import we eksporty birleşdirýän häzirki zaman kärhana.“Homystar” miwe senagatynyň Guangxi, Hainan, Şanxi welaýatynda we ş.m. paýlanan birnäçe bag baglary bar, umumy ekiş meýdany 8 million inedördül metrden gowrak, esasan Mandrin apelsin, Imperator Orange, Dragon miwesi, Mango, ýaly ýokary hilli miwelerde jemlenýär. Cantaloupe, Red Fuji Apple, Green üzüm, Gar armut.“Homystar” miwe senagaty halkara derejesinde iň ýokary derejeli miweleri barlamak we häzirki zaman miweleri gaýtadan işlemek merkezine eýedir.Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Europeewropa bazarlaryna we ş.m. eksport edilen önümler 20-den gowrak ýurda hyzmat etdi, “Homystar” miwe öndürijileriniň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen müşderiniň islegine öwrüldi we önümler müşderiler we sarp edijiler tarapyndan makullandy.

Döredildi
Jemi işgär
+
Or Bagyň ululygy
+
Eksport edilen ýurt

Homystar hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

ico3

“Homystar” “organiki oba hojalygy, tegelek oba hojalygy” ekiş düşünjesine eýerýär, ekmegi ekologiýa gurşawy bilen birleşdirýär, halkara ösen ekiş düşünjelerini kabul edýär we maksat hökmünde takyk oba hojalygyny alýar.Suwda we dökünleriň toplumlaýyn işleýşini amala aşyrýar, organiki dökünleri ulanýar, ýokary hilli miweleri döredýär we miwe üpjünçiligi zynjyrynyň çözgüdi hünärmeni bolmaga çalyşýar.

“Homystar” halkara ösen derejeli miweleri barlamak önümçiligini hödürledi.Mehanizasiýa arkaly, gurnama liniýasyny arassalamak, ýöriteleşdirilen barlag, ýelme we gaplamak amallaryna we ş.m. ýetip biler. Her gün uly partiýada müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin her gün 500 000 kilogram miwäni ekrana çykaryp biler.“Homystar” miwe senagaty “Guangxi Homystar Import and Export Trading Co., Ltd.” kompaniýasyna degişlidir. Kompaniýanyň hünärli we halkara kärhana dolandyryş ulgamy saýlama topar bar.Qualityokary hilli miwe önümlerine we ähli taraplaýyn tor satuw ulgamyna bil baglap, kompaniýa Hytaýda ýerleşýän global ösüşi öňe sürýär.Miwe önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Europeewropa bazarlarynda we ş.m. gowy müşderi abraýyny gazandy.

Geljege umyt baglaýan “Homystar” bazara gönükdirilen, tutuş önümçilik üpjünçilik zynjyrynyň we marka ulgamynyň gurluşygyny yzygiderli gowulandyrar we täsirli häzirki zaman tehnologiýa kärhanasyna öwrülmegi maksat edinýär.

takmynan3
takmynan 21
takmynan4

Homystar hakda

Marka

ico3

“Homystar” -yň marka manysy:
"Ho" hytaýça "hong" -yň gysgaldylyşy;
"Hong" adamyň islegini amala aşyrmagy aňladýar;
"meniň" hytaý dilindäki "Maý" gysgaltmasy, "Maý" öňe gitmegi aňladýar;
"ýyldyz" hytaý dilindäki "Ksing" gysgaltmasy, "Ksing" ýagty geljegi aňladýar;
"Homystar": Hytaýa esaslanýar, öňe gidiň we Hytaýyň gowy miwelerini dünýä goýberiň!

Kärhana missiýasy

Goý, Hytaýyň gowy miweleri dünýä gelsin!

Kärhana görnüşi

Miwe üpjünçiligi zynjyrynyň çözgütleri boýunça hünärmen.

Medeni düşünje

Ekologiýa, tehnologiýa, saglyk.

Medeni şygar

Qualityokary hilli miwelerde jemlenmek.

Homystar hakda

Hyzmatdaşlar

ico3
hyzmatdaş4
hyzmatdaş3
hyzmatdaş2
hyzmatdaş1
hyzmatdaş6
hyzmatdaş5