Homystar hakda

Taryh

ico3
 • 2021
  2021-nji ýylyň dekabrynda;“Guangxi Homystar Import and Export Trading Co., Ltd.” hasaba alyndy we döredildi, Nanning kompaniýanyň baş şäheri hökmünde ASEAN bilen ýüzbe-ýüz bolup, dünýä seredip, miwe önümleriniň importyny we eksportyny hasam giňeltdi.
 • 2020
  2020-nji ýylyň Baýdak aýynda;kompaniýanyň miwe önümleriniň doly görnüşi Europeanewropa, Eastakyn Gündogar we Aziýa bazarlarynda satuwa çykaryldy we daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.
 • 2019
  2019-njy ýylyň sentýabr aýynda;“Homystar” ranch bazasy, miwäniň görnüşlerini has-da giňeltmek üçin Haýnan, Şanxi welaýatlarynda we beýleki ýerlerde alma we kantalup ekmek üçin oba hojalygy kooperatiwleri we iri ekijiler bilen hyzmatdaşlyk etdi.Miwe ekmek meýdany 8 million inedördül metrden gowrak ösdi.
 • 2018
  Aprel 2018;“Homystar” ranch bazasy Germaniýadan awtomatiki barlag önümçilik liniýasyny hödürledi, ösen enjamlar we doly goldaw enjamlary bilen miweleri gaýtadan işleýän merkez gurdy we resmi taýdan işe girizildi.
 • 2017
  2017-nji ýylyň oktýabr aýynda “Homystar” ranch bazasy ekiş gerimini giňeltmek üçin düýpli maýa goýumlaryny hödürledi.Mandrin apelsiniň ekiş meýdany 1 million inedördül metre ýetdi.Şol bir wagtyň özünde imperator mämişi, Pitaýa, mangony we beýleki miweleri ösdürip ýetişdirmek giňeldildi.
 • 2016
  2016-njy ýylyň maý aýynda “Homystar” miwe senagaty resmi taýdan döredildi we “Homystar” miwesi senagaty “Homystar” maldarçylyk bazasynyň birinji tapgyryny gurýar we Hytaýyň Guangxi şäheriniň Wuming etrabynyň ýokary hilli önümçilik meýdanynda Mandrin apelsin ekdi.