Haýsy miweler C witamine baý?

C witamini immuniteti ýokarlandyryp, süňk saglygyny ýokarlandyryp we antioksidant goragynda kömek edip biljek möhüm suwly witamin.C witamine baý birnäçe miwe bar :.

Haýsy1

Mango: Orta ölçegli mango, takmynan 60 mg C witamini berip biler.

Greýfrut: Orta ölçegli greýpfrut takmynan 60 mg C witamini berip biler.

Limon: Orta ölçegli limonlar takmynan 30 mg C witamini berip biler.

Ananas: orta ölçegli ananas takmynan 60 mg C witamini berip biler.

Awertudana: bir stakan rawarag, takmynan 50 mg C witamini berip biler.

Pomidor: orta ölçegli pomidorlar takmynan 20 mg C witamini berip biler.

Burç: orta burç takmynan 150 mg C witamini berip biler.

Sitrus: Orta sitrus miweleri takmynan 60 mg C witamini berip biler.

Greýfrut: Orta ölçegli greýpfrutlar takmynan 40 mg C witamini berip biler.

Köne miweler: Bir stakan köne malina takmynan 25 mg C witamini berip biler.

Bu miweleriň C witamini 100 gram bolup, hakyky kabul edilmegi üýtgäp biler.Mundan başga-da, başga-da köp miweler C witamine baý, şol sanda

Haýsy2

Apelsin: Orta ölçegdäki apelsin takmynan 70 mg C witamini berip biler.

Üzüm: bir stakan üzüm takmynan 25 mg C witamini berip biler.

Cantaloupe: orta gawun takmynan 90 mg C witamini berip biler.

Banan: Orta ölçegli banan takmynan 10 mg C witamini berip biler.

Jekfrut: orta göwrümli gök önüm, takmynan 60 mg C witamini berip biler.

Haýsy3

Apple: orta ölçegli alma takmynan 10 mg C witamini berip biler.

C witamini kabul etmegi köpeltmek üçin her gün C witamini bolan miweleri iýmek maslahat berilýär.Bu sagdyn immunitet ulgamyny saklamaga kömek edýär we bedene beýleki möhüm iýmitleri hem berip biler.Mundan başga-da, has köp iýmit almak üçin dürli miweleri saýlamak maslahat berilýär.

Habarlar Homystar miwesinden geldi, has giňişleýin maglumat, web sahypasyna giriň:www.cn-homystar.com, habarlaşmak üçin maglumatlar:sales@cn-homystar.com, Telefon : 0086 7715861665.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry